page view image

Søndag 4. august 2024: "Som å reise i gamle dager.." - Bergen Heritage Tour. Rundtur. Start i nordgående retning med D/S Stord I fra Holbergskaien kl. 11.00.

Dette er en spennende rundreise gjennom Bergens sentrale og mer landlige områder ombord i veterandampskipet "Stord I", veterandamptoget "Gamle Vossebanen" og veteranbusser.

Informasjon
event image

Om reisen:               

Rundreisen tar ca. 5 1/2 timer og  går i to retninger og hver har har tre etapper ( 1-3):

Nordgående retning: (1) "Stord I":  Bergen/Holbersgskaien - Garnes kai (2,5 timer). (2) Gamle Vossebanen: Garnes stasjon - Midttun stasjon (50 min.). (3) Veteranbuss: Midttun stasjon - Bergen/Holbergskaien (45 min.)             

- Sørgående retning: (1) Veteranbuss: Bergen/Holbergskaien - Midttun stasjon (45 min.). (2) Gamle Vossebanen: Midttun - Garnes stasjon (50 min.). (3) "Stord I" : Garnes stasjon/kai - Bergen/Holbergsaien (2,5 timer).

Valg av billett bestemmer reiseretningen. Men for begge altenativene er startpunktet Bergen/Holbergskaien og det er også her rundtreisen avsluttes.

Det er mulig å reise deler av rundreisen. Billetter til deldistanser kjøpes ved påstigning så langt det er ledige plasser.

Om skip, tog og buss:

Dampskipet «Stord I» ble bygget for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) ved Laxevaag Maskin & Jernskipsbyggeri i 1913, og skipet gikk i rute for rederiet fram til 1969. Skipet ble restaurert mellom 1981 og 2013.

Om bord i D/S Stord I serveres betasuppe, svele, vafler, kaffe, te, mineralvann, øl og vin.

Gamle Vossebanen  har hovedstasjon på Garnes og reiseruten har opphold på Garnes stasjon for å gi passasjerene anledning til å se stasjonen slik den var og betrakte damplokomotivet fra 1913.

Damplokomotivet 255 av type18 C ble levert fra Hamar Jernstøberi i 1913 til Eidsvold-Ottabanen. Loket gikk i tjeneste for NSB i flere distrikt fram til det ble utrangert i 1969.Loket ble restaurert mellom 1981 og 1992.

Toget har spisevogn og forhåndsbestilling gjøres her: https://njk.no/opplevelser/spisevogn/spisevognbestilling

NB! 

Melding fra Gamle Vossebanen:

Pga. uforutsette hendelser klarer vi dessverre ikke å kjøre damplokomotiv på rundreisen i 2024. Det vil bli benyttet skiftelokomotiv og motorvognsett med dieselkraft. 


Bussen er en Scania Vabis levert til Bergen Hardanger Billag i 1962. Bussen gikk i trafikk i Bergensområdet og samkjørte med Vossebanen.

Mer informasjon på nettet:

Orienter deg om Dampskipet Stord I på linken: www.stord1.no

Orienter deg om Gamle Vossebanen på linken: www.njk.no/om-gamle-vossebanen og 

Orienter deg om veteranbussene: www.facebook.com/HordalandVeteranbussStiftelse/

Les mer om turen på Bergen Reiselivs sider/Visit Bergen:

https://www.visitbergen.com/ting-a-gjore/bergen-heritage-tour-p3897513

Read about the tour on Visit Bergen:

https://en.visitbergen.com/things-to-do/bergen-heritage-tour-p3897513

Information & Booking: Bergen Tourist Information and stord1.ticketco.no and www.stord1.no.

............................................ 

Betalte billetter refunderes ikke. Ved kansellering av tur refunderes betalte billetter.

Møt i god tid - ombordstigning på båt og tog en halvtime før avgang.

Hvor er Holbergskaien, Skur 14, Bergen?  

Med utgangspunkt i Mureporten på Østre Murallmenning, følg C. Sundtsgate mot Nordnes, etter ca. 300 - 400 meter følger Skur 14 på Holbergskaien på høyre hånd.stord1 famileaktiviteter båtur veterantog veteranbåt veteranskip

Restriksjoner

Barnebilletter for aldersgruppen 4-15 år. Ved kjøp av BT/Fordel billetter må BT-kort vises ved billettkontrollen.

Ansvarsfraskrivelse

Betalte billetter refunderes ikke. Ved kansellering av tur refunderes betalte billetter.