page view image

Lørdag 15. juni 2024: Torgdagen 2024, D/S Stord I i rute frå Brattholmen og Skogsvåg/Skaganeset til Bergen.

På Torgdagen går gamle rutebåtar i oppsett rute frå strilalandet til by'n. D/S Stord I har i mange år gått i morgonrute frå Sotra - Brattholmen og Skaganeset. Heller ikkje i år vert det rute tilbake til Strilalandet på ettermiddagen grunna anna oppdrag.

Information
event image

Torgdagsruta 15. juni 2024 for D/S Stord I går slik:

Morgontur

Frå Bergen kl. 07.00 til/frå Brattholmen kl. 08.00

til/frå Skogsvåg/Skageneset kl. 09.00

til Bergen ca. kl. 11.00.

Det er mange som vil følgja dampbåten "Stord I" til By'n denne dagen, så ver om deg og kjøp billetter på førehand!

NB! D/S Stord I går ikkje heimattrute i år.

.............

Arrangsjørane skriver på si nettside om Torgdagen:

Torgdagen i Bergen har sidan 1977 vore eit av Bergens største kulturarrangement. På Torgdagen kan du oppleva eit yrande folkeliv og dette er ein festdag for bymann og stril. Torgdagen er årviss og du vil finna kystkultur med gamle båtar, bymann og stril i gamle klede, bodar med sal av mat og andre varer, kåring av best restaurerte båt og antrekk. ...................

Orienter deg om D/S Stord I:

Nettsida: www.stord1.no

Facebook: https://www.facebook.com/STORD1/

Instagram: https://www.instagram.com/stord_1/

Restrictions

Kjøpte billetter blir ikke refundert.